ICSE RESULT 2018
1
Samdup Dorji - 97.2%
2
Hrishikesh Rai - 95.2%
3
Thupten Dukpa - 95%
4
Mihir Dev Chaudhary - 94.6%
5
Mohammed Ismail Razee - 93.5%
6
Arsalaan Mohammed - 93.33%
7
Ratul Rauniar Pradhan - 93%
8
Dhiresh Sarda - 91.2%
9
Brijesh Giri - 91%
10
Riwaj Gautam - 90.8%
11
Alish Rai - 90.6%
12
Priyankush Das - 90.4%
13
Ayoush Rai - 90.33%
ISC RESULT 2018
1
Kushik Barua - 97.25%
2
Nawang Thinley Bhutia - 92%
3
Jason Puro - 91.8%
4
Konchok Sherab Moktan - 91%
5
Noydup Dorjee Sherpa - 90.6%
6
Prajwal Chettri - 90.25%
7
Yugant Tamang - 90.25%